Výstavní tituly zadávané ve výstavním kruhu v rámci hodnocení plemene
 a čekatelství

   

 

Všechny tituly je možno zadat bez ohledu na počet předváděných jedinců, pokud kvalita kandidáta na titul odpovídá požadavkům na jeho zadání. 
Případné tituly je možno udělit pouze tehdy, je-li jejich udělení v souladu s propozicemi výstavy.

 
 
 

Čekatelství zadávaná ve výstavním kruhu v rámci hodnocení plemene

 

CAJC (CERTIFICAT D´ APTITUDE AU JUNIOR CHAMPIONAT)

čekatelství na titul národní junior šampion
Může být zadáno výbornému 1 - psovi i feně ve třídě mladých. V ČR se zadává na výstavě klubové, speciální, národní a mezinárodní.
 

 

CAC (CERTIFICAT D´ APTITUDE AU CHAMPIONAT)

čekatelství na titul národní šampion
Může být zadáno výbornému 1 – psovi i feně.
V ČR se zadává  ve třídách: mezitřídě, otevřené, pracovní, vítězů a šampiónů. Zadává se na výstavě klubové, speciální, národní a mezinárodní.
 

 

r.CAC (RESERVE CERTIFICAT D´ APTITUDE AU CHAMPIONAT)

rezervní čekatelství na titul národní šampion
Může být zadáno výbornému 2 – psovi i feně ve třídě, kde byl zadán CAC
V ČR se zadává se ve třídách: mezitřídě, otevřené, pracovní, vítězů a šampiónů na výstavě klubové, speciální, národní a mezinárodní.
 
  

CAC ČMKU

Čekatelství na titul ŠAMPION ČMKU získávají od 1.7.2011 automaticky na mezinárodních výstavách pes i fena, kteří získali čekatelství CACIB a na Národních výstavách pes i fena, kteří získali titul Národní vítěz. V případě prozatímně uznaných plemen a národních neuznaných plemen na mezinárodních výstavách získává čekatelství CAC ČMKU jedinec, který obdržel titul BOB.
 

 

CACIB  (CERTIFICAT D´ APTITUDE AU CHAMPIONAT INTERNATIONAL DE BEAUTÉ)

čekatelství mezinárodního šampionátu krásy
Může navrhnout rozhodčí na mezinárodní výstavě nejlepšímu psovi i feně z konkurence výborných 1 z tříd - mezitřídy, otevřené, pracovní, šampiónů. CACIB se neuděluje plemenům prozatímně uznaným FCI. Udělení CACIB podléhá schválení FCI. 
 

 

r.CACIB (RESERVE CERTIFICAT D´ APTITUDE AU CHAMPIONAT INTERNATIONAL DE BEAUTÉ)

Může navrhnout rozhodčí na mezinárodní výstavě druhému nejlepšímu jedinci - psovi i feně. Do této soutěže postupují: Výborný 2 (V2) ze třídy, z které byl navržen CACIB a výborní 1 (V1) z ostatních tříd. R.CACIB se neuděluje plemenům prozatímně uznaným FCI. Udělení CACIB podléhá schválení FCI.  
 

 

 

Výstavní tituly zadávané ve výstavním kruhu v rámci hodnocení plemene

 

 

Vítěz třídy

Zadává se jedinci oceněnému známkou výborný 1 (V1) ve třídě mladých, otevřené, pracovní, mezitřídě, vítězů a veteránů, a to pouze na výstavách oblastních 
a krajských. V případě členění plemene dle zbarvení, velikosti a váhy může být tento titul udělen v každé třídě.
 
 

Oblastní vítěz

Zadává se na oblastních výstavách nejlepšímu psovi i feně z konkurence vítězů tříd - mezitřídy, otevřené, pracovní, vítězů. U plemen členěných podle barev srsti, velikostních rázů atd. se zadává stejný počet oblastních vítězů jako na mezinárodní výstavě CACIBů.
 
 

Krajský vítěz

Zadává se na krajských výstavách nejlepšímu psovi i feně z konkurence vítězů tříd - mezitřídy, otevřené, pracovní, vítězů. U plemen členěných podle barev srsti, velikostních rázů atd. se zadává stejný počet krajských vítězů jako na mezinárodní výstavě CACIBů.
 
 

Nejlepší mladý plemene – Best of juniors (BOJ)

Zadává se na výstavách klubových, speciálních, národních a mezinárodních. Titul získává nejlepší mladý pes nebo fena plemene z konkurence všech mladých jedinců plemene se zadaným čekatelstvím CAJC. Počet titulů BOJ v plemeni je stejný jako počet titulů BOB.
 
 

Nejlepší veterán plemene – Best of veterans (BOV)

Titul získává nejlepší veterán pes nebo fena plemene z konkurence všech veteránů plemene se zadaným oceněním výborný 1 (V1). Titul se zpravidla zadává na výstavách klubových, speciálních, národních a mezinárodních. Počet titulů BOV v plemeni je stejný jako počet titulů BOB.
 
 

Klubový vítěz

Zadává se na některých klubových výstavách. Klubový vítěz se zpravidla zadává nejlepšímu jedinci – psovi i feně - z konkurence výborných 1 CAC z tříd - mezitřídy, otevřené, pracovní, vítězů. 
 
 

Vítěz speciální výstavy

Zadává se na speciálních výstavách plemene a to nejlepšímu jedinci – psovi i feně- z konkurence výborných 1 CAC z tříd - mezitřídy, otevřené, pracovní, vítězů.
 
 

Národní vítěz (NV)

Zadává se na národních výstavách nejlepšímu jedinci – psovi i feně - z konkurence výborných 1 CAC z tříd - mezitřídy, otevřené, pracovní, vítězů.
 
 

Vítěz plemene - Best of Breed (BOB)

Do soutěže nastupují Nejlepší mladý plemene (BOJ), nejlepší dospělí jedinci (NV, CACIB, Klubový vítěz či Vítěz speciální výstavy) a nejlepší veterán plemene (BOV). Pokud se jedná o klubovou výstavu bez zadávání titulu Klubový vítěz, postupují do soutěže o BOB nejlepší mladý jedinec plemene (BOJ), nejlepší veterán plemene (BOV) a všichni CAC. Stejné pravidlo platí na mezinárodních výstavách v případě plemen FCI neuznaných a plemen uznaných prozatímně. Titul může být zadán jen na výstavách se zadáváním CAC. Nezadává se na oblastních a krajských výstavách.

 

 

 

Tituly zadávané v slavnostním kruhu výstavy v rámci závěrečných soutěží

 

 

Vítěz velké národní ceny - Best of National Breeds (BOND)

Do kruhu nastupují na výstavě posouzení jedinci národních plemen (český teriér, český fousek, český strakatý pes, český horský pes, chodský pes, pražský krysařík) a plemene československý vlčák. Všechna plemena jsou představena. Samotné soutěže o titul BONB se zúčastní pouze jedinci s titulem BOB.
 

 

Vítěz skupiny FCI - Best in Group (BIG)

Do soutěže nastupují všichni vítězové plemen (BOB) příslušné skupiny FCI. Neuznaná národní plemena tvoří zvláštní skupinu, jejíž vítěz se na mezinárodní výstavě na rozdíl od výstavy národní nemůže zúčastnit soutěže o titul BOD a BIS.
 

 

Vítěz dne - Best od Day (BOD)

Soutěž může být zařazena na vícedenních výstavách a nastupují do ní jedinci jedinci, kteří obdrželi titul BIG. Na MVP do soutěže nenastupuje vítěz skupiny neuznaných plemen.
 

 

Vítěz výstavy - Best in Show (BIS)

Do soutěže nastupují všichni vítězové skupin FCI – BIG u jednodenních výstav nebo Vítězové jednotlivých dnů (BOD) na výstavách vícedenních. Na MVP do soutěže nenastupuje vítěz skupiny neuznaných plemen.
 
 
 

Zkratky používané pro označení mezinárodních šampionátů

 

C.I.B (CHAMPIONAT INTERNATIONAL DE BEAUTÉ)

Mezinárodní šampion krásy. Zkratka C.I.B se používá krátkou dobu, dříve se mezinárodní šampionát uváděl jako ICH – International Champion.

C.I.E. (CHAMPIONAT INTERNATIONAL DE EXHIBITION)

Mezinárodní výstavní šampion

C.I.T. (CHAMPIONAT INTERNATIONAL DE TRAVAIL)

Mezinárodní šampion práce

 

 

Zdroj informaci: www.cmku.cz

 

 

Zpět / Back